Training/ kunstcoaching

Bij kunstcoaching gaat het niet om het tastbare eindresultaat maar om het creatieve proces. Tijdens het maken van een kunstwerk, kom je voor diverse vragen en keuzes te staan. Deze vragen vormen als het ware een spiegel van eigen gedrag en persoonlijke overtuigingen. Zo kom je vragen tegen als: wat geloof ik? Waar ga ik van uit? Wat is belangrijk voor mij? Je kunt ook belemmerende overtuigingen tegenkomen zoals: Ik weet het niet. Ik kan het niet. Ik doe het altijd verkeerd. Teveel twijfels en belemmerende overtuigingen kunnen de voortgang verhinderen. Een kunstcoach kan door de juiste vragen te stellen helpen om dieper tot de kern te komen van jouw creatieve behoefte en proces.

Liesbeth is kunstenaar en geeft kunstcoaching aan een cursistTijdens het maken van een beeld werk je samen met een kunstcoach aan het verkrijgen van inzicht met betrekking tot een bepaald thema of vraagstuk. Het doel daarbij is het verbreden van het perspectief. De persoonlijke ervaringen tijdens het proces van het maken van een kunstwerk vormen het uitgangspunt om tot een andere manier van handelen te komen of verdieping aan te brengen in de beoogde ontwikkeling.

Bezig zijn met het maken van een kunstwerk geeft bij uitstek informatie over eigen standpunten en houding. Het doorgronden van deze gedachten en gevoelens geeft een ingang om deze standpunten waar nodig een beetje bij te stellen en te verruimen. Het maakproces is daarvoor erg geschikt omdat je jezelf als het ware in uitvergrote vorm tegenkomt. Je kunt daarin op een veilige manier experimenteren en stappen nemen die voor jou zinvol zijn.

Heb je interesse in een kunstcoaching? Bel met Liesbeth voor meer informatie: 026 443 46 90 of 06 219 605 98.